Ysgol Sul Tŷ Glas (MC)

Oddi ar Cof y Cwmwd
Jump to navigation Jump to search

Cofnodir Ysgol Sul Tŷ Glas ymysg yr ysgolion Sul a gynhelid ym mhlwyf Clynnog Fawr ym 1847 adeg Brad y Llyfrau Gleision, yn yr adroddiadau hynny. Roedd 22 o ddisgyblion dan 15 yn mynychu'r ysgol Sul honno a 30 o oedolion dros 15 - ysgol Sul ymysg y lleiaf a gofnodir. Ni wyddys fawr mwy am yr ysgol hon, ac mae'n ymddangos iddi gael ei chynnal yn ffermdy neu adeiladau fferm fach Tŷ Glas, sydd ond yn furddun erbyn heddiw ond a oedd y fferm fechan yn ucheldir Clynnog rhwng Bwlch Derwin a Tai'n Lôn, nid nepell o ffrem Llwyn-gwanadl Isaf.

Ni cheir unrhyw sôn am yr ysgol Sul hon yn llyfr William Hobley am Fethodistiaeth Arfon, ac felly roedd hi'n fyrhoedlog iawn neu ei fod yn gysylltiedig â Chapel Bwlchderwin a oedd yn Henaduriaeth Llŷn ac Eifionydd ac felly y tu allan i sgôp llyfr Hobley. Diddorol yn y cyd-destun hwn felly yw nodi fod William Prichard, Llwyn-gwanadl (sef cymydog agosaf T Glas) yn un o flaenoriaid Capel Uchaf tua'r adeg hon.[1]

Eginyn.png Mae'r erthygl hon yn eginyn. Gallwch helpu prosiect Cof y Cwmwd drwy ychwanegu ati . Mae manylion am sut i wneud hyn yma

Cyfeiriadau[golygu]

  1. W. Hobley, Hanes Methodistiaeth Arfon, Cyf.I, Dosbarth Clynnog (Caernarfon, 1910), t.31