Yr Hendref

Oddi ar Cof y Cwmwd
Jump to navigation Jump to search

Yr Hendref oedd hen enw'r llecyn lle codwyd pentref Trefor o 1856 ymlaen. Cyn hynny, cyfeirid at yr ardal hon o blwyf Llanaelhaearn fel Yr Hendre. Am fwy o fanylion am y lle hwn, gweler yr erthygl sydd yn sôn am Drefor.