William Hobley

Oddi ar Cof y Cwmwd
Jump to navigation Jump to search

Ganed y Parch. William Hobley yn y Gelli-ffrydiau, Nantlle, Hydref 1858. Roedd yn ŵyr i Simon Hobley, un o bileri'r achos yng Nghapel Bryn'rodyn ar y pryd. Ar ochr ei nain, roedd yn ddisgynnydd i Angharad James, Gelli-ffrydiau.

Cafodd ei fagu yng Nghaernarfon, gan dderbyn addysg preifat yn ysgolion John Evans, a James Hews Bransby, cyn mynd i Goleg y Brifysgol, Aberystwyth yn 15 oed. Ni raddiodd yno er iddo fod yn y coleg am 4 blynedd. Aeth wedyn i Goleg y Bala, ac fe'i ordeiniwyd ym 1882. Derbyniodd alwad i fod yn weinidog ym Mwcle, Sir y Fflint, lle bu am 11 mlynedd. Roedd ei deulu'n gyfoethog ac nid oedd arno angen gweithio am gyflog ac felly ymneilltuodd wedyn i Gaernarfon yn 35 oed, gan ymroi i bregethu yn ôl y galw a darllen.

Cyhoeddodd ysgrifau ar Daniel Owen a bywyd Sir y Fflint. Ei brif waith, fodd bynnag, oedd chwe chyfrol swmpus, Hanes Methodistiaeth Arfon, a gyhoeddwyd rhwng 1910 a 1924.

Bu'n farw'n ddi-briod 9 Ebrill 1933.[1]

Cyfeiriadau[golygu]

  1. Y Bywgraffiadur Cymreig, t.337