Uwchgwyrfai:Erthyglau sydd eu hangen

Oddi ar Cof y Cwmwd
Neidio i: llywio, chwilio

Tudalennau sydd angen[golygu]

Dyma restr o rai tudalennau sydd angen eu creu.

Cliciwch ar unrhyw destun goch isod ac mi ewch at dudalen sydd yn disgwyl i chi ei chreu. Cofiwch, cewch gychwyn trwy roi ond un frawddeg ac yn dod yn ol i ychwanegu mwy maes o law!

Croeso i chi gychwyn tudalen am unrhyw bwnc arall yr hoffech ysgrifennu amdano, neu ychwnaegu at dudalen sydd eisoes wedi ei gychwyn.

Categori:Amryw

Amaethyddiaeth y cwmwd

Brad y Llyfrau Gleision

Taith Gerallt Gymro

Undeb Tlodion Caernarfon


Categori:Capeli


Capel Maesyneuadd, Trefor (A)Capel Moel Tryfan (A)

Capel Nasareth (A)

Capel Pant-glas (A)

Capel Pisgah, Carmel (A)

Capel Rhos-isaf (A)

Capel Rhostryfan (A)

Capel Saron, Llanwnda (A)

Capel Soar, Pen-y-groes (A)

Capel Tal-y-sarn (A)


Capel Bethania, Trefor (B)

Capel Calfaria, Pen-y-groes (B)

Capel Ebeneser, Llanllyfni (B)

Capel Ramoth, Y Groeslon (B)

Capel Saron, Llanaelhaearn (B)Capel Baladeulyn, Nantlle (MC)

Capel Belan (Ysgoldy) (MC)

Capel Bethel, Penygroes (MC)

Capel Brynaerau (MC)

Capel Brynrhos (MC)

Capel Brynrodyn (MC)

Capel Bwlan (MC)

Capel Mawr, Tal-y-sarn (MC)

Capel Uchaf, Clynnog Fawr (MC)

Capel Carmel (MC)

Capel Cesarea (MC)

Capel Cwm Coryn, Llanaelhaearn (MC)

Capel Ebenezer, Clynnog Fawr (MC)

Capel Glan-rhyd (MC)

Capel Gosen, Trefor (MC)


Capel Hyfrydle (MC)

Capel Nebo (MC)

Capel Salem, Llanllyfni (MC)

Capel Saron, Pen-y-groes (MC)

Capel Seion, Gurn Goch (MC)

Capel Rhosgadfan (MC)

Capel Rhostryfan (MC)

Capel Tan’rallt (MC)

Capel Y Babell, Llanaelhaearn (MC)

Morafiaid Drws-y-CoedCategori:Chwareli a chloddfeydd


Gwaith copr Drws-y-coed

Gwaith copr Gwernor

Gwaith copr Simne’r Dylluan

Chwarel ithfaen Tan-y-graig

Chwarel ithfaen Trefor

Chwarel ithfaen Tyddyn Hywel


Haearn
Trwyn y Tâl
Manganîs
Y Gurn
Llechi
Alexandra
Blaen-y-cae
Braich
Caernarvonshire Crown
Cilgwyn
Cloddfa’r Lôn
Coed Madog
Cors y Bryniau
Dorothea
Fron
Fronheulog
Galltyfedw
Gwernor
Hafodlas
Hafod y Wern
Llwydycoed (Eureka)
Moeltryfan
Nantlle Vale
Penybryn
Pen-yr-Orsedd
South Dorothea
Talysarn
Tan’rallt
Tyddyn Agnes
Tŷ Mawr
Tŷ’n Llwyn
Tŷ’n y Werglodd
Plwm
Llanllyfni

Categori:Chwedloniaeth

Cilmyn Troed-ddu
Ffermwyr y Gilwern
Gwraig yr Ystrad
Iacháu yng Nghapel Beuno
Llwyn y Ne
Llyn Cwm Silyn
Morwyn Garth Dorwen
Rhos y Pawl
Tylwyth Teg Dyffryn Nantlle
Y Mabinogion
Ynys yr Arch

Categori:Diwydiannau amrywiol

Argraffwyr Penygroes

Ffatri Grafog

Melin Ŵlan Pen-y-groesCategori:Eglwysi


Eglwys Sant Aelhaearn, Llanaelhaearn

Eglwys Sant Beuno, Clynnog Fawr

Eglwys Sant Siôr, Trefor


Eglwys Sant Rhedyw, Llanllyfni


Eglwys Sant Twrog, Llandwrog

Eglwys Crist, Pen-y-groes
Categori:Ffeiriau

Ffair Clynnog Fawr


Categori:Milwrol

Caer Williamsburg


Categori:Plastai ac ystadau


Collfryn (Mount Hazel)

Pengwern

Plas Dinas

Plas Nantlle

Plas Newydd (Glyn)

Plas Tryfan

Plas y Bont (Bontnewydd)

Ystad Bryncir

Ystad y FaenolCategori:Pontydd

Pont Dolydd

Pont Faen

Pont Glan-rhyd

Pont Lyfni

Pont Newydd

Pont y Cim


Categori:Safleoedd crefyddol

Berth-ddu (Bed; Meth)

Betws Gwernrhiw

Capel ger Ffynnon Armon

Clas Clynnog Fawr

Ffridd Baladeulyn (Meth)

Maesog, Clynnog Fawr

Plas Dolydd (Meth)

Rhedynog Felen

Tyddyn y Drain (Bed)


Categori:Safleoedd nodedig


Baladeulyn 
Cae Maenllwyd (LL’haearn)

Caer Engan (Llanllyfni)
Caer y Foel (Clynnog)
Cefn Graeanog
Claddfa Newborough
Clawdd Seri
Craig y Dinas
Dinas Dinlle (caer)

Dol Bebin
Gadlys, Llanwnda
Gaerwen, Llanwnda
Hen Gastell, Llanwnda
Llyn Nantlle Isaf
Maen Hir Bodfan 
Maen Llwyd (Glynllifon)
Pen-y-Gaer (LL’haearn)
Rhyd y Dimpan
Siambr Gladdu Bachwen
Siambr Gladdu Pennarth
Tre’r Ceiri
Wal Glynllifon


Categori:Tai nodedig

Bodfasarn
Cwm Coryn
Elernion
Graeanog
Llwyn-yr-aethnen
Mynachdy Gwyn
Pant Du (Tal-y-sarn)
Pant-glas Isaf
Rhedynog Felen Fawr

Categori:Tir Comin

Brwydr Comins Llanwnda a Llandwrog
Cau Comin Bwlch Mawr
Cau Morfa Dinlle

Categori:Trefgorddi

Baladeulyn
Bodelgyfarch
Bodellog
Bryncynan
Cwm
Dinlle
Dolbebin
Eithinog
Elernion
Nantlle
Pennardd
Rhedynogfelen

Categori:Unigolion a theuluoedd nodedig

Aelhaearn Sant
Aliortus
Beuno Sant
Eben Fardd
Edmund Glynn
George Twistleton
John Gwilym Jones
John Jones (Tal-y-sarn)
John Williams (JW)
Kate Roberts
Maria Stella
Morys Clynnog
R Alun Roberts
Robert Thomas (cerddor)
R Silyn Roberts
R Williams Parry
Syr John Glynn
Syr Thomas Parry
Teulu Glynn (Glynllifon)
Teulu Glynn (Plas Newydd)
Thomas Bulkeley
Thomas Glynn (botanegydd)

Y Brodyr Francis

Categori:Ysgolion

Ysgol Capel Pisgah
Ysgol Eglwys Clynnog, 1674
Ysgol Eben Fardd
Ysgol Frytanaidd Pendyffryn
Ysg. Ganol. Penfforddelen
Ysg. Ganol Pen-y-groes 
Ysgol Gyn. Bron-y-Foel
Ysgol Gyn. Brynaerau
Ysgol Gyn. Carmel
Ysgol Gyn. Clynnog Fawr
Ysgol Gyn. Felinwnda
Ysgol Gyn. Llanaelhaearn
Ysgol Gyn. Llandwrog
Ysgol Gyn. Llanllyfni
Ysgol Gyn. Nantlle
Ysgol Gyn. Nebo
Ysgol Gyn. Rhosgadfan
Ysgol Gyn. Rhostryfan
Ysgol Gyn. Tal-y-sarn
Ysgol Gyn. Trefor
Ysgol Gyn. y Groeslon
Ysgol Gyn. Ynys-yr-arch
Ysgol Ragbaratoawl Clynnog
Ysgol Ramadeg Pen-y-groes
Ysgolion Gr. Jones yn Uch’fai