Tyddynnod a Ffermydd Trefor

Oddi ar Cof y Cwmwd
Jump to navigation Jump to search

Robert (R.) Lloyd Jones, Prifathro Ysgol Trefor o 1913 hyd 1928, oedd cyfansoddwr dau bennill sy'n dal ar wefusau lawer yn Nhrefor hyd heddiw, dau bennill sy'n rhestru nifer o ffermydd a thyddynnod y rhan hon (Hendref) o blwyf Llanaelhaearn. Dros y cenedlaethau bu plant yr ysgol yn eu canu'n frwd.

    Gwydir Bach a Gwydir Mawr,
    Llwynaethnen a Chefn Berdda,
    Gapas Lwyd, Nant Bach a Chwm,
    Tir Du, Llwy-pric, Cae Cropa,
    Sgubor Wen a Than-y-bwlch,
    Pen-lôn, Cae'r Foty, Morfa.
    Lleiniau Hirion, Parsal, Graig,
    Uwchfoty, Tanycreigia,
    Tyddyn Coch a Nant y Cwm
    Dau Derfyn a Brynhudfa,
    Lernion, Maes'neuadd a Thy'n Gors,
    Tai Nwddion, Bwlcyn, 'Rhendra.


Cyfeiriadau