Trevor Jones (Parchedig)

Oddi ar Cof y Cwmwd
Jump to navigation Jump to search

Bu Trevor Jones yn Rheithor plwyf Llanaelhaearn o 1947 hyd 1954.

Ar ôl graddio'n B.A. Prifysgol Cymru ym 1936, bu yng Ngholeg Mihangel Sant, Llandâf, 1936-37. Fe'i hordeiniwyd yn ddiacon ym 1937 ac yn offeiriad ym 1939.

1937-41 : Curad Llanrug

1941-43 : Curad Llandegfan gyda Biwmares

1943-47 : Curad Llandysilio (Porthaethwy)

1947-54 : Rheithor Llanaelhaearn

1954-58 : Rheithor Llanllyfni

1958-67 : Rheithor Llanfaethlu, Môn

1967 : Rheithor Y Fali, Môn

1977 : Ychwanegwyd Llanddeusant, Llantrisant a Llanbabo i'w ofalaeth.