Tom Sarah

Oddi ar Cof y Cwmwd
Jump to navigation Jump to search

Symudodd Thomas Edwin Sarah (1855-1916) (a adwaenid fel rheol fel "Tom Sarah") i Dal-y-sarn pan oedd yn blentyn o Gernyw ac fe weithiodd ef a’i dad fel gyrwyr injans a pheirianwyr yn y chwarel. Erbyn 1911, nodwyd yn y Cyfrifiad ei fod yn "gyriedydd peiriannau trydanol". Roedd y tad (Edwin Sarah) a'i wraig, ynghyd â'u plant, Tom, Annie a Jennie, wedi setlo yn Nhal-y-sarn ac yno y bu'r teulu ar hyd oes Tom. Roedd yn chwaraewr cornet nodedig a bu'n arweinydd Seindorf Arian Dyffryn Nantlle am bum mlynedd ar hugain. Dan ei arweiniad daeth y band yn enwog, gan berfformio o flaen y Frenhines Fictoria.

Priododd Tom â Sarah Jones o Frynaerau, lle roedd ei thad yn godwr canu yn y capel. Roedd Sarah Jones yn gontralto nodedig a berfformiai dan yr enw Eos Aeron. Roedd y teulu'n fynychwyr selog Capel Seion (A), Tal-y-sarn a bu Mary King yn canu yno'n gyson. Roedd King yn enw teuluol yng Nghernyw.[1] Cafodd Tom a Sarah Sarah bump o blant, yn cynnwys William T. (g.1876); John Henry (g.1878); Julia Mary (g.1880); a Mary King, (g.1885).[2]

Ym 1911, roedd Tom, ei wraig a'i fab di-briod John Henry'n byw yn Angorfa, Tal-y-sarn. Diddorol yw sylwi, er iddo gychwyn ei fywyd yn Sais pur (neu'n hytrach yn Gernyw-wr),mai llenwi ffurflen y cyfrifiad yn y Gymraeg a wnaeth.[3] Y flwyddyn ganlynol ymfudodd pawb o'r teulu (ond am John Henry) i Wisconsin yn yr Unol Daleithiau, ac yno y bu Tom sarah'n marw ym 1916.[4]


Eginyn.png Mae'r erthygl hon yn eginyn. Gallwch helpu prosiect Cof y Cwmwd drwy ychwanegu ati . Mae manylion am sut i wneud hyn yma


Cyfeiriadau[golygu]

  1. Y Casglwr, Gwanwyn 1991, t.5
  2. Cyfrifiad plwyf Llanllyfni, 1891
  3. Cyfrifiad plwyf Llanllyfni, 1911
  4. Caernarvon and Denbigh Herald, 20.6.1916, t.8