Tafarndai Pen-y-groes

Oddi ar Cof y Cwmwd
Jump to navigation Jump to search

Yn ystod cyfnod twf poblogaeth Dyffryn Nantlle rhwng, dyweder, 1860 a 1900, roedd o leiaf saith, os nad naw, o dafarndai ym mhentref Pen-y-groes yn y 19g. Datblygodd sawl un ar dir a oedd yn eiddo i Ystad Bryncir, ond gyda thwf y mudiad dirwest, cododd gwrthwynebiad cynyddol i'r ddiod cadarn ac nid oedd yr ynadon a roddai drwyddedau i dafarndai yn gwbl fyddar i'w dadleuon.

Enwau'r tafarndai a fu'n gwasanaethu Pen-y-groes oedd:

Am fwy o fanylion am y tafarndai unigol, gweler yr erthyglau amdanynt.

Ceir sôn hefyd fod tafarn o'r enw "Traveller's Rest" ger Treddafydd a thafarn gyferbyn â'r Red Lion.[1]

Tafarn yr Afr yw'r unig dafarn sydd yn dal yn agored. Rhaid cofio, fodd bynnag, am Glwb y Cyn-filwyr yn y pentref sydd yn gwasanaethu fel clwb yfed ymysg pethau eraill.

Cyfeiriadau

  1. Gwefan Dyffryn Nantlle, [1], adalwyd 10.9.2018