Tŷ Mawr, Clynnog

Oddi ar Cof y Cwmwd
Jump to navigation Jump to search

Mae Tŷ Mawr yn fferm sylweddol ar y gwastadeddau arfordirol ym mhen mwyaf gogleddol plwyf Clynnog Fawr, nid nepell o Bontlyfni. Roedd y tŷ'n un o ddau gartref Llwydiaid Cwm Gwared a oedd yn berchen ar ystad fechan, hyd nes i'r teulu dorri eu cysylltiadau â Sir Gaernarfon ac ymsefydlu'n derfynol yn Llundain tua 1728.[1] Wedi hynny fe brynodd Thomas Wynn yr eiddo i'w ychwanegu at Ystad Glynllifon.

Cafodd Syr Owen John Roberts, yr addysgwr a mab i Owen Roberts, asiant tir a ffermwr, ei eni yn Nhŷ Mawr ym 1835.[2]

Cyfeiriadau[golygu]

  1. Archifdy Caernarfon, XD2/7727
  2. Erthygl Wicipedia ar Sir John Owen Roberts