Swyddfa Post Llanwnda

Oddi ar Cof y Cwmwd
Jump to navigation Jump to search

Swyddfa'r bost ym mhentref Llanwnda yw Swyddfa Post Llanwnda.

Er bod y pentref ei hun yn fach, roedd rôl strategol i gael swyddfa bost yma gan mai dyma oedd yr orsaf ar gyfer pobl ar hyd y ffordd i gyfeiriad Clynnog Fawr. Arhosai'n agored tan flynyddoedd cyntaf y 21g., er, erbyn hynny, swyddfa'r bost yn unig oedd hi lle gynt yr oedd hi'n siop bentref a werthai bob dim.

Hanes[golygu]

Cefndir[golygu]

Credir i Tai Gwel-y-don (Bay View Terrace yn Saesneg) gael eu hadeiladu o gwmpas 1890au, ac mae'r Swydda Bost wedi ei lleoli yn rhif 1 o'r rhesiad yma ers eu codi. Roedd teulu yn rhedeg y busnes o'r cyfnod hwn, hyd at c. 1904 pan brynwyd gŵr o'r enw John Evans Williams o Fethesda y tŷ a'r hawl i redeg y post[1]. Llwyddodd i redeg y Post hyd at ei farwolaeth ym 1926, ac yna bu'r post yn nwylo ei wraig, Mary Williams am nifer o flynyddoedd. Trosglwyddwyd yr awenau yna i ddwylo Daisy Owen, merch John E. a Mary Williams, a bu hithau'r rhedeg y Post a'r siop hyd at ddiwedd y 1970au. Fel y traddodwyd ynghynt, daeth Phyllis Thomas, merch Daisy Owen, i Lanwnda i redeg y post am gyfnod ac ymgartrefu yno. Daeth Enid Edwards, sef merch Phyllis, wedyn, i redeg y Swyddfa hyd nes penderfyniad annodd y Post Brenhinol i gau'r gangen yn 2008.

Twyll yn y Post[golygu]

Tribiwnlys 1916[golygu]

{Mwy i ddod......}

Cyfeiriadau[golygu]

  1. Roberts, Aelwen Teulu'r Post Llanwnda (Utgorn Cymru, 2008)