Swyddfa Post Llanwnda

Oddi ar Cof y Cwmwd
Jump to navigation Jump to search

Swyddfa'r post ym mhentref Llanwnda yw Swyddfa Post Llanwnda.

Er bod y pentref ei hun yn fach, roedd rheswm strategol dros gael swyddfa bost yma gan mai yma roedd yr orsaf ar gyfer pobl ar hyd y ffordd i gyfeiriad Clynnog Fawr. Arhosodd yn agored tan flynyddoedd cyntaf yr 21g., er, erbyn hynny, swyddfa'r post yn unig ydoedd, lle gynt yr oedd yn siop bentref a werthai bob dim.

Hanes

Cefndir

Credir i Tai Gwêl-y-don (Bay View Terrace yn Saesneg) gael eu hadeiladu o gwmpas 1890au, ac mae'r Swyddfa Bost wedi ei lleoli yn rhif 1 o'r rhes yma ers eu codi. Roedd teulu yn rhedeg y busnes o'r cyfnod hwn, hyd at c. 1904 pan brynwyd y tŷ, a'r hawl i redeg y post, gan ŵr o'r enw John Evans Williams o Fethesda. [1]. Llwyddodd i redeg y post hyd at ei farwolaeth ym 1926, ac yna bu'r post yn nwylo ei wraig, Mary Williams, am nifer o flynyddoedd. Trosglwyddwyd yr awenau wedyn i ddwylo Daisy Owen, merch John E. a Mary Williams, a bu hithau'r rhedeg y post a'r siop hyd at ddiwedd y 1970au. Fel y nodwyd ynghynt, daeth Phyllis Thomas, merch Daisy Owen, i Lanwnda i redeg y post am gyfnod ac ymgartrefu yno. Wedyn daeth Enid Edwards, sef merch Phyllis, i redeg y Swyddfa hyd nes gwnaed penderfyniad anodd y Post Brenhinol i gau'r gangen yn 2008.

Twyll yn y Post

Tribiwnlys 1916

{Mwy i ddod......}

Cyfeiriadau

  1. Roberts, Aelwen Teulu'r Post Llanwnda (Utgorn Cymru, 2008)