Stryd Sychnant, Trefor

Oddi ar Cof y Cwmwd
Jump to navigation Jump to search

Mae Ffordd Sychnant yn ffordd bengaead sydd yn troi oddi ar Lôn yr Eifl ym mhentref Trefor. Mae holl dai gwreiddiol y stryd yn nodedig oherwydd eu toeau teils coch, yn wahanol i bron y cyfan o dai'r pentref, sydd wedi eu toi â llechi. Fe'u codwyd, meddir, gan gwmni'r chwarel ar gyfer stiwardiaid y gwaith, ac am y rheswm hwnnw cawsant y llysenw "Boss town" - sydd wedi mynd yn "Boston" i bob pwrpas ar lafar. (Oddeutu'r un adeg codwyd pedwar byngalo arall gyda thoeau teils coch ar gyrion tyddyn Bryn Gwenith ynghanol y pentref, yn ogystal â rhes o bedwar tŷ toeau cochion ym mhen draw Croeshigol, gerllaw tai cyngor Maes Gwydyr, a adeiladwyd yn ddiweddarach.[1]

Cyfeiriadau

  1. Gwybodaeth leol gan gyn-breswylydd