Sioe Adar Trefor

Oddi ar Cof y Cwmwd
Jump to navigation Jump to search

Am gyfnod byr oddeutu'r 1980au cynhaliwyd Sioe Adar Trefor yn flynyddol.

Yn ystod y cyfnod hwnnw roedd nifer o ddynion yn y pentref yn ymddiddori mewn cadw a bridio adar a byddent hwy, ynghyd ag arddangoswyr o ardaloedd cyfagos, yn dangos eu hadar yn y sioe. Fe'i cynhelid bob haf yn y Ganolfan. Ni wnaeth bara am gyfnod hir. Yn un peth gostyngodd nifer y rhai a oedd yn cadw adar yn Nhrefor ei hun a hefyd daeth rheolau newydd i rym yn ymwneud ag arddangos adar a daeth cynnal sioe o'r fath yn fwy trafferthus.[1]

Cyfeiriadau[golygu]

  1. Gwybodaeth bersonol