Sgwrs Defnyddiwr:Miriamlloydjones

Oddi ar Cof y Cwmwd
Jump to navigation Jump to search

Haia Miriam! Dw i wedi gadael neges ar Sgwrs Defnyddiwr:Heulfryn ynglyn a meithrin un arddull ar y wefan - tybed a wnewch chi ychwanegu eich barn yn y fan honno, i ddechrau trafodaeth.

Dw i'n hoffi'r syniad o 'bennawd' fel da chi wedi'i roi ar yr erthygl ar R. Silyn Roberts - arddull tra gwahanol i Wicipedia! Diddorol! Y cwestiwn wedyn ydy a ddylid defnyddio'r un arddull, er cysondeb, gyda gweddill yr erthyglau ee Gorsaf reilffordd Dinas. Dw i wedi newid brawddeg gyntaf eich erthygl ar Eben Fardd i'r arddull 'arferol' - er mwyn cael trafodaeth yn unig, a chroeso i chi wrth gwrs ei newid yn ol, os mai dyna fydd eich dymuniad. Does yr un arddull yn gywir, a does run yn anghywir! Ond mae cysondeb yn beth da! Robin Owain (sgwrs) 17:17, 15 Hydref 2017 (BST)

Enw: Eben Fardd[golygu]

Ydw i'n iawn yn dweud fod angen dileu hon gan fod yr erthygl Eben Fardd hefyd yn bodoli? Os hynny: dos i 'Rhagor' ar frig y ddalen a dewis 'Dileu'. Mae gan y colon mewn teitl bwer aruthrol (tebyg i Swper Ted!) - ac ni ddylid ei ddefnyddio, mewn gwirionedd. Mae'n creu partha; ee Categori:Enw'r categori. Mae 'categori' felly'n isbarth. Y prif barth ydy teitl heb colon hy erthygl. Ceir sawl isbarth arall, ar wahan i gategori, sef Prosiect ee 'Prosiect:Amdanom' a 'Sgwrs' ee Sgwrs:Trefor. Mae'r cod gwaelodol (Meta) yn adnabod y rhain (Categori a Phrosiect) fel dau isbarth, ond nid yw'n adnabod 'Enw'. Os oes gen ti syniadau pellach am ddatblygu hyn, cysyllta efo fi drwy Gareth, plis. Cofion cynnes - Robin Owain (sgwrs) 17:39, 15 Hydref 2017 (BST)

Hi Robin, mae'n ddrwg gen i gymeryd amser i ymateb! Diolch am ddod a hyn i fy sylw. Dwi'n credu'n gryf bod rhaid cadw cysondeb, a chael yr eginynau i ddilyn yr 'run patrwm fel petai. Dim ond rhoi cynnig ar y ddau egin a wnes i wythnos diwethaf i weld sut oedd mynd ati i fewnbynnu, gobeithiaf y byddaf wedi meistroli'r wefan gyda amser! Diolch unwaith eto, Miriam - Defnyddiwr: Miriamlloydjones 12:19 21/10/2017 Miriamlloydjones
Whaw, mae'n dod yn dda Miriam! Gwych iawn! Robin Owain (sgwrs) 13:13, 24 Hydref 2017 (BST)