Sgwrs Defnyddiwr:Heulfryn

Oddi ar Cof y Cwmwd
Jump to navigation Jump to search

Llongyfarchiadau ar greu yr erthygl cyntaf go iawn ar y wici! --Carlmorris (sgwrs) 06:25, 28 Medi 2017 (CDT)

Categoriau a brawddeg gyntaf erthygl[golygu]

Haia Gareth. Gwych iawn gweld y wefan yn datblygu! Dau beth:

Ydw i'n iawn yn dweud fod Seidin Tan'rallt yn rhan o Reilffordd Nantlle? Os felly gallem greu Categori:Rheilffordd Nantlle - drwy ei ychwanegu ar bob seidin sy'n llifo i fewn i brif linell Rheilffordd Nantlle. Yn yr un modd, os oes erthygl ar unrhyw orsaf ar linell Reilffordd Nantlle, yna gallem roi Categori:Rheilffordd Nantlle ar waelod yr erthygl honno. Mae rhoi categori ar waelod erthygl yn holl bwysig - fel ag y mae rhoi rhif Dewey a cod-bar ar lyfr mewn llyfrgell, neu mi eith y llyfrau ar goll a neb yn eu darllen.

Yn ail, mae na erthyglau yn dechrau cael eu rhoi heb arddull amlwg a byddai'n dda cael cysondeb, naill ai drwy greu patrwm newydd neu ddilyn arddull Wicipedia, sef:

  1. Mae brawddeg gyntaf pob erthygl yn dweud yn syml ac yn glir beth yw'r gwrthrych ee 'Pentref yw Trefor' neu 'Pentref gerllaw Yr Eifl ar arfordir gogleddol Llŷn yng Ngwynedd yw Trefor.'
  2. Rhoddir enw'r erthygl yn y frawddeg gyntaf (99% allan o 100!) er mwyn cadw'r peth yn syml, a'r gair / geiriau hyn mewn llythrennau bras hy 'Pentref yw Trefor '. Manion efallai, ond mae'n rhoi stamp ar y wefan!
  3. Pan geir erthygl am berson, rhoddir enw'r person mewn llythrennau bras yn y frawddeg gyntaf, gyda'i ddyddiad geni'n dilyn hynny ee 'Bardd a llenor Cymraeg oedd Mathonwy Hughes (24 Chwefror 1901 - Mai 1999)'.

Yr opsiwn arall yw creu arddull ein hunain, wrth gwrs, ond dylid trafod hynny reit cyn gynted a phosib, neu mi fydd anghysondeb yn dechrau britho'r wefan! Dim ond syniadau i'w trafod! Robin Owain (sgwrs) 17:04, 15 Hydref 2017 (BST)


Helo Robin
Dim ond yn ymateb er mwyn dilyn dy gyngor ynglŷn â sut i barhau'r sgwrs! Nid wyf yn gweld rhinwedd, mwy na thithau, mewn creu arddull sy'n wahanol i arddull arferol wicïau. Gareth
Cytuno - o leiaf ar y cychwyn, yna wedi cael eich traed oddi tanoch, gallwch newid er gwell! Robin Owain (sgwrs) 13:47, 17 Hydref 2017 (BST)
Diolch Robin am yr holl newidiadau buddiol. Gareth

Hi Gareth, mae'n ddrwg gen i eich trwblo! Rydw'i wedi dechrau mewnbynnu rhai eginynnau sy'n perthyn i gategori sydd ddim i'w weld ar y wefan eto, sef 'Safleoedd Nodedig'. Tydeb a fyddwch yn gwybod ym mha is-gategori y mae'r rhain yn perthyn? Diolch yn fawr, Miriamlloydjones (sgwrs) 14:28, 4 Tachwedd 2017 (GMT)

Helo Miriam

Nid oeddwn i wedi meddwl am gategorïau fel pethau ffurfiol, llai byth is-gategorïau, pan oeddwn yn rhestru erthyglau posib dros flwyddyn yn ôl! Carl sydd wedi creu'r strwythur categorïau/is-gategorïau, neu wedi defnyddio'r strwythur sydd ynghlwm wrth y meddalwedd. Mae Safleoedd nodedig yn is-gategori dan Daearyddiaeth Ddynol sydd yn ei dro yn is-gategori o dan Daearyddiaeth. Fel rwyf yn ei dallt hi, pwrpas hyn oll yw creu strwythur hierarchaidd, ond yn groes i strwythur archifol gall lefelau is berthyn i fwy nag un categori/is-gategori!! Gellid felly gosod safle bwydr dan Safleoedd nodedig a Milwrol ac ati. Ydy hyn yn help?

Gareth

Safleoedd nodedig[golygu]

Hi Gareth, mae'n ddrwg gen i eich trwblo! Rydw'i wedi dechrau mewnbynnu rhai eginynnau sy'n perthyn i gategori sydd ddim i'w weld ar y wefan eto, sef 'Safleoedd Nodedig'. Tydeb a fyddwch yn gwybod ym mha is-gategori y mae'r rhain yn perthyn? Diolch yn fawr, Miriamlloydjones (sgwrs) 14:28, 4 Tachwedd 2017 (GMT)

Helo Miriam a Gareth, dw i wedi rhoi'r categori Safleoedd Nodedig o fewn y prif gategori Categori:Uwchgwyrfai. --Carlmorris (sgwrs) 13:31, 6 Tachwedd 2017 (GMT)


Newid i'r Hafan[golygu]

Prynhawn 'Da Gareth,

Dim ond nodyn yma i son fy mod wedi newid y blwch bychan oedd ar dudalen y Hafan i nodi ein bod wedi cyrraedd y 400 (hwre!) - rydw'i wedi ei newid dim ond i weld sut y byddai'n edrych ac ati!

Diolch yn fawr,

Miriamlloydjones

(sgwrs)