Prosiect:Golygathon 25ain Medi 2018

Oddi ar Cof y Cwmwd
Neidio i: llywio, chwilio
Golygathon trefor.JPG

Cynhaliwyd ein trydydd Golygathon yn Nhŷ Capel Clynnog Fawr, sef swyddfa Canolfan Hanes Uwchgwyrfai, nos Fawrth 25 Hydref 2018, pan ddaeth nifer ynghyd i greu erthyglau am ardal Trefor. Cwblhawyd 7 erthygl newydd sbon ac ychwanegwyd at eraill. Y gobaith yn awr yw cynnal sesiynau bob mis yn y Tŷ Capel.

Diolch i hogia Hendregarrag am eu holl frwdfrydedd - ac i Jina a Marian am ein cadw mewn bisgedi. Braf hefyd oedd cael cwmni ac arweiniad Miriam Lloyd Jones sydd yn gorffen ei chyfnod fel Swyddog Prosiect rhan-amser.

Gweler rhan fach o'r ystafell gyda'r cypyrddau llyfrau llawn o lyfrau cyfeiriol - handi dros ben at ymchwilio ar gyfer erthyglau!