Prosiect:Golygathon 14eg mis Ebrill 2018

Oddi ar Cof y Cwmwd
Neidio i: llywio, chwilio

Lluniau[golygu]

Dyma'r lluniau a gyfranwyd yn ystod y golygathon.

Erthyglau[golygu]

Bellach mae cyfanswm o 944 erthygl ar wefan wici Cof y Cwmwd!

Newydd sbon[golygu]


Newidiwyd[golygu]

Roedd sawl erthygl wedi eu gwella yn ystod ein sesiwn. Da iawn!

Copi o wahoddiad gwreiddiol i'r digwyddiad[golygu]

Morglawdd.jpeg


Byddwch yn rhan o dwf y wefan, yn dysgu mwy am hanes Uwchgwyrfai, neu'n rannu pwt o hanes sydd o ddiddordeb i chi.

Ar ôl llwyddiant y digwyddiad Golygathon cyntaf penderfynwyd ar:

ddydd Sadwrn 14 Ebrill 2018
10 hyd 1
yn Archifdy Caernarfon

ar gyfer yr ail olygathon. Darperir paned yn ystod y bore. Ni chodir unrhyw dâl.

Bydd angen i bawb ddod â gliniadur sy'n rhedeg Windows ac sydd yn gallu cysylltu â Wi-ffi - heblaw eich bod yn hynod o gyfforddus efo defnyddio'r We ar iPad.

Croeso cynnes iawn i bawb. Nid oes angen unrhyw brofiad o wicis na golygu gwefan ymlaen llaw. Bydd rhai profiadol wrth law i'ch helpu i ddod yn gyfarwydd â sut i gyfrannu at Cof y Cwmwd.

I gadw lle anfonwch neges at wiciuwchgwyrfai@talktalk.net. Y cyntaf i'r felin....felly peidiwch ag oedi!