Priflenorion Uwchgwyrfai

Oddi ar Cof y Cwmwd
Jump to navigation Jump to search

Yma fe restrir enillwyr Y Fedal Ryddiaith (a hefyd y rhai sydd wedi ennill Gwobr Goffa Daniel Owen)sydd â chysylltiadau agos ag Uwchgwyrfai, naill ai gan eu bod yn enedigol o'r cwmwd neu oherwydd eu cysylltiadau agos (e.e. eu bod wedi bod yn byw o fewn y cwmwd am gyfnod sylweddol). Mae modd darllen y gwaith i gyd; yn achos y Fedal Ryddiaith, yn y gyfrol a gyhoeddir o'r gwaith buddugol yn ystod wythnos yr Eisteddfod. Yn achos enillwyr Gwobr Goffa Daniel Owen, bron yn ddi-ffael, cyhoeddwyd y gwaith buddugol gan gyhoeddwr masnachol. Wrth droi at y gyfrol flynyddol berthnasol o'r Gyfansoddiadau a Beirniadaethau, gellir darllen sylwadau beirniaid y ddwy gystadleuaeth.

Enillwyr y Fedal Ryddiaith[golygu]

Blwyddyn Eisteddfod Buddugwr Teitl
1939 Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Dinbych 1939 John Gwilym Jones Y Dewis
1941 Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hen Golwyn 1941 Gwilym R. Jones Y Purdan
1991 Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Bro Delyn 1991 Angharad Tomos Si Hei Lwli
1997 Eisteddfod Genedlaethol Cymru Meirion a'r Cyffiniau, Y Bala 1997 Angharad Tomos Wele'n Gwawrio
1998 Eisteddfod Genedlaethol Cymru Bro Ogwr 1998 Eirug Wyn Blodyn Tatws
2000 Eisteddfod Genedlaethol Cymru Llanelli a'r Cylch 2000 Eirug Wyn Tri Mochyn Bach
2003 Eisteddfod Genedlaethol Cymru Maldwyn a'r Gororau, Meifod 2003 Cefin Roberts Brwydr y Bradwr

2010 Eisteddfod Genedlaethol Cymru Blaenau Gwent a Blaenau'r Cymoedd, Glynebwy 2010 Jerry Hunter Gwenddydd
2011 Eisteddfod Genedlaethol Cymru Wrecsam a'r Fro 2011 Manon Rhys Neb Ond Ni
2014 Eisteddfod Genedlaethol Cymru Sir Gâr, Llanelli 2014 Lleucu Roberts Saith Oes Efa
2021 Eisteddfod Amgen 2021 Lleucu Roberts Y Stori Orau

Enillwyr Gwobr Goffa Daniel Owen[golygu]

Blwyddyn Eisteddfod Buddugwr Teitl
1993 Eisteddfod Genedlaethol Cymru De Powys, Llanelwedd 1993 Endaf Jones Mewn Cornel Fechan Fach
1994 Eisteddfod Genedlaethol Cymru Nedd a'r Cyffiniau 1994 Eirug Wyn Smôc Gron Bach
2002 Eisteddfod Genedlaethol Cymru Sir Benfro, Tŷ Ddewi 2002 Eirug Wyn Bitsh!
2006 Eisteddfod Genedlaethol Cymru Abertawe a'r Cylch 2006 Gwen Pritchard Jones Dygwyl Eneidiau
2014 Eisteddfod Genedlaethol Cymru Sir Gâr, Llanelli 2014 Lleucu Roberts Rhwng Edafedd
2021 Eisteddfod Amgen 2021 Lleucu Roberts Hannah-Jane