Prifathrawon Ysgol Trefor

Oddi ar Cof y Cwmwd
Jump to navigation Jump to search

Dyma enwau a blynyddoedd Prifathrawon Ysgol Trefor ers ei hagor ar y 12fed o Awst 1878 hyd y dydd heddiw (Gorffennaf 2019) :[1]


1. John Evan Williams 1878-83 : brodor o Landygái ger Bangor

2. Benjamin Owen Jones 1883-1913 : brodor o Fethesda

3. Robert Lloyd Jones 1913-28 : brodor o Borthmadog

4. Morris William Jones 1928-46 : brodor o Dan'rallt ger Llanllyfni

5. Thomas Elias Parry 1947-67 : brodor o Garmel, Arfon

6. Harold Parry Jones 1967-83 : brodor o Fethel, Arfon

7. Geraint Jones 1984-97 : brodor o Drefor, Arfon

8. Olaf Cai Larsen 1997-2016 : brodor o Gaernarfon

9. Llion Huws 2017 - : brodor o Langybi, Eifionydd


Newidiwyd enw'r ysgol ym 1981, pan agorwyd ysgol newydd yn y pentref, i fod yn Ysgol yr Eifl.


Cyfeiriadau[golygu]

  1. Geraint Jones 'Rhen Sgŵl 1978