Pont y Crychddwr

Oddi ar Cof y Cwmwd
Jump to navigation Jump to search

Mae Pont y Crychddwr neu Pont ar Grych ddŵr yn croesi Afon Crychddwr ychydig i'r de o bentref Llanllyfni a mynwent y pentref hwnnw.[1] Mae'n cario'r hen lôn dyrpeg a fu wedyn yn briffordd yr A487 nes adeiladu ffordd osgoi tua 2000. Mae'r bont hefyd yn rhoi ei henw i res fach o fythynnod ger y bont.

Roedd pont dros yr afon am flynyddoedd cyn 1735, pan gytunodd yr ynadon yn y Llys Chwarter i dalu hyd at £15.6.8c am ei thrwsio. James Watkin, saer maen o blwyf Llannor, oedd y contractor.[2]

Ym 1823 fe'i hailadeiladwyd gan John Pugh, Tŷ'n y Llan, Penmorfa, saer maen, ar gost o £78, yn unol â manyleb a luniwyd gan William Thomas, syrfewr y sir.[3]

Eginyn.png Mae'r erthygl hon yn eginyn. Gallwch helpu prosiect Cof y Cwmwd drwy ychwanegu ati . Mae manylion am sut i wneud hyn yma

Cyfeiriadau

  1. Map Ordnans 6" (1888)
  2. Archifdy Caernarfon XQS/1735/42, 63, 132
  3. Archifdy Caernarfon, XPlansB/190