Pont Mur-y-goeden

Oddi ar Cof y Cwmwd
Jump to navigation Jump to search

Saif Pont Mur-y-goeden ar ffin cwmwd Uwchgwyrfai yn y man lle mae'r ffordd i Lŷn yn croesi o blwyf Llanaelhaearn i hen blwyf Carnguwch, ger Bwlch Siwncwl rhwng Yr Eifl a Mynydd Carnguwch. Nid oes sicrwydd ynglŷn ag oedran y bont ond mae'n debygol o fod yn bur hen gan ei bod yn rhannu rhai o nodweddion hen bontydd Llŷn ag Eifionydd gyda sarnau ar bob pen. Mae'n cael ei henw o hen fwthyn Mur-y-goeden a safai ar ochr y lôn gerllaw ac y gwelir ei adfeilion yn amlwg o hyd.