Pont Faen

Oddi ar Cof y Cwmwd
Jump to navigation Jump to search

Mae o leiaf ddwy Bont Faen yn Uwchgwyrfai, sef Pont Faen (Clynnog Fawr) ger Hendre-bach; a Pont Faen (Llanwnda), ar y ffordd rhwng Caernarfon a Saron. Cliciwch ar un o'r ddau enw i fynd i'r dudalen berthnasol. Rhaid amau bod y lleoliad ar gyfer pont sylweddol (os nad y bont bresennol) yn bur hen a bod llawer i groesfan afon wedi bod ar ffurf rhydau neu bontydd cymharol wan wedi eu gwneud o goed.