Osborn Jones

Oddi ar Cof y Cwmwd
Jump to navigation Jump to search

Osborn Jones[golygu]

Teuluol[golygu]

Ganed Osborn Pierce Jones yng Nghefn Uchaf, Rhos-lan, Cricieth. Graddiodd yng Ngholeg Prifysgol Gogledd Cymru, Bangor ac ymgartrefodd yng Ngwernafalau, Llandwrog, gyda’i briod Glesni – telynores ac arweinydd côr cerdd dant llwyddiannus. Roedd ei chwaer, y ddiweddar Dora Jones, Tyddyn Gwyn, Rhos-lan, yn briod â W.S. Jones (Wil Sam).

Dyfais fyd-enwog[golygu]

Dilynodd yrfa fel cemegydd clinigol yn Ysbyty Gwynedd ac o ganlyniad i arbrofi yn y beudai yn ei gartref yn Llandwrog, dyfeisiodd ddull newydd o ddadansoddi gwaed. Denwyd grantiau, cafwyd buddsoddiad gan Awdurdod Datblygu Cymru ac ym 1980 sefydlwyd Alpha Dyffryn Cyfyngedig (ADC), cwmni offer meddygol electronig. Y Cadeirydd oedd Dafydd Wigley.

Sefydlwyd ffatri yng Nghaernarfon, datblygodd y cwmni o nerth i nerth ac ymunodd â chwmni’r DPC a oedd angen sefydlu ffatri ar gyfer eu Marchnad Ewropeaidd. Bu Dafydd Wigley ym mhencadlys y cwmni hwnnw yn Los Angeles. Llwyddodd i’w darbwyllo hwy i ystyried safle Glynrhonwy fel y cam nesaf.[1] O ganlyniad i hynny roedd ffatri Glynrhonwy yn dechrau gweithio ym 1992 dan yr enw Euro-DPC ac o fewn 3 blynedd cyflogid 380 o weithwyr yno.

Enw’r cwmni erbyn 2022 yw Siemen Healthineers a dyma’r datganiad diweddaraf am ei sefyllfa, dyddiedig Tachwedd 2022, gan y Rheolwr Gyfarwyddwr, yr Athro Fraser Logue:

Mae labordai a chlinigau mewn dros 50 gwlad o amgylch y byd yn dibynnu ar yr adweithredyddion IMMULITE rydyn ni'n eu cynhyrchu yn Llanberis, gan gynnwys dros 100 o gyflyrau iechyd a 570 o brofion alergedd. Mae'r buddsoddiad gan Lywodraeth Cymru yn dangos pa mor hanfodol yw'r gwaith mae ein gweithlu presennol o 470 yn ei wneud, a bydd yn ein galluogi i fwrw ymlaen â'n cynlluniau i fuddsoddi yn y safle.

Bydd bron 100 o swyddi ar gyfer gweithwyr medrus iawn yn cael eu creu wrth inni wireddu ein huchelgais gyffredin i drawsnewid Siemens Healthineers yn Llanberis yn ganolfan ragoriaeth fyd-eang ar gyfer gweithgynhyrchu ac ymchwil a datblygu ym maes diagnosteg labordy.[2]
Cyfeiriadau[golygu]