O. Llew Owain

Oddi ar Cof y Cwmwd
Jump to navigation Jump to search

Yr oedd O. Llew Owain (1877-1956) yn llenor, cerddor a newyddiadurwr.

g. ym Mlaenyryrfa, Tal-y-sarn ar 3 Gorffennaf 1877

 • Yn 12 oed aeth i weithio yn chwarel y Gloddfa Glai a Chwarel Cornwall ar ôl hynny.
 • Yn 15 oed dechreuodd ar yrfa mewn newyddiaduraeth a bu’n aelod o staff olygyddol Y Genedl Gymreig a’r Herald wedi uno’r ddau bapur.
 • Ymddeolodd yn 1936 ond parhaodd i gyfrannu i’r wasg.
 • Bu’n arwain cymanfaoedd canu ar hyd a lled y wlad ac yn Lloegr.
 • Hyfforddodd lawer o gerddorion a bu’n beirniadu cerddoriaeth mewn cannoedd o eisteddfodau.
 • Roedd ganddo gôr bychan —Côr y Delyn Aur.
 • Ysgrifennydd Clwb Awen a Chân yng Nghaernarfon ac un o’i sylfaenwyr.
 • Cymerai ddiddordeb mawr yn Urdd Gobaith Cymru yng Nghaernarfon.

• Awdur cofiannau fel: Fanny Jones (1907) Ieuan Twrog (1909) J.O. Jones (Ap Ffarmwr) (1912) T.E. Ellis (1916) Anthropos a Chlwb Awen a Chân (1946) Bywyd a gwaith ac arabedd Anthropos (1953)

 • Awdur nifer o erthyglau yn Y Traethodydd a’r Drysorfa.
 • Awdur Hanes y Ddrama yng Nghymru 1850-1943 (1948)
 • Priododd (1) Claudia Roberts yn 1916. Wedi iddi farw ailbriododd yn 1918 ag Enid May Jones. Bu farw yn eu cartref, Bryn-y-coed, 10 Pretoria Avenue,* Caernarfon, 8 Ionawr 1956.[1]

Amlosgwyd ei weddillion ym Mhenbedw.[2]


Troednodiadau[golygu]

 1. Nid oes stryd o’r enw hwn yng Nghaernarfon bellach ond ceir Rhes Pretoria yno.
 2. Crynhowyd o’r Bywgraffiadur Cymreig (awdur Evan David Jones, FSA, Aberystwyth).