Nofelau a Dramâu R. Lloyd Jones

Oddi ar Cof y Cwmwd
Jump to navigation Jump to search

R. Lloyd Jones (Prifathro Ysgol Trefor o 1913 hyd 1928) oedd prif nofelydd plant Cymru yn y cyfnod rhwng y ddau Ryfel Byd. Ysgrifennodd hefyd nifer dda o ddramâu poblogaidd.

   NOFELAU
   YNYS Y TRYSOR (1925)
   PLANT Y FRON (1926)
   ATGOFION HEN FORWR (1926)
   CAPTEN (1928)
   MÊT Y MONA (1929)
   DIRGELWCH Y CWM (1929)
   OGOF YR YSBÏWYR (1933)
   YM MÔR Y DE (1936)


   DRAMÂU
   PAN OEDDYM FECHGYN
   Y PYMTHENG MIL
   Y GWIR A'R GOLAU
   Y WALET
   Y CENSUS
   NOS SADWRN
   DAU BEN-BLWYDD
   CROESO
   WYT TI'N COFIO
   
   Y BASGEDI
   GWEINIDOG TABOR
   Y DOCTOR
   YR ETIFEDD
   SAFLE
   Y SGŴL-MIS
   Y DRWS AGORED
   ARIAN MODRYB
   RHIANNON
   CHWAER
   Y TROSEDDWR
   SANTA CLÔS A'I FAB
   TEULU'R GELLI
   Y TAIR CHWAER
   ANGHOFIO