Nodyn:Helfa drysor

Oddi ar Cof y Cwmwd
Jump to navigation Jump to search

Tyrd gyda ni am dro o gwmpas dy ardal. Mae'n ymstyn o Afon gwyrfai yn y Bontnewydd hyd Llanaelhaearn, ac o un ben i Ddyffryn Nantlle hyd ny llall.

Ateba'r cwestiwn cyntaf. Os yw'r ateb yn gywir, mi fyddi di'n medru clicio arno ac mi ei di i dudalen fydd yn dy helpu i ateb yr ail gwestiwn. Teipia dy ateb bob tro rhwng y cromfachau petryal: [ ac wedyn clicia'r botwm glas "Cadw'r holl newidiadau" ar waelod y dudalen (efalli y bydd angen i ti sgrolio i lawr i gyrraedd waelodny ndudalen.

1. Lle gei di brynu hufen iâ wrth lan y môr o siop yn yr ardal?: Dinas Dinlle