Neuadd y Pentref, Clynnog Fawr

Oddi ar Cof y Cwmwd
Jump to navigation Jump to search

Agorwyd Neuadd y Pentref ym mhentref Clynnog Fawr yn 1957.

Agor y Neuadd

Agor y Neuadd, Ebrill 1957 (Aelodau'r Pwyllgor)

Y rhes ôl: Arfon Roberts; Harri Griffith, Tai Beuno; ? ;Tudor Baum, Llwyn-y-Ne;

Yr ail res: Jane Baum, Glanbeuno; Megan Parry, Iard Aberdesach; Meinir Pritchard, Cefngwreichion; Nansi Robins, Llwyn-y-Ne; Nesta Whitmore,Ty Capel; Mrs Roberts Brynawel; Miss Jane Jones, Cilcoed; merch ifanc ? ;R. Russell Hughes, Llwyn-y-Ne; ?

Y rhes flaen: Y Parchedig Arthur Williams, Afallon; Mr Gruff Roberts (mewn rhes ar ei ben ei hun - rhwng A.Williams a R.Williams); Mr Robert Williams, Ysgolfeistr Clynnog; Mr Penry Williams, Tyddyn Hen; Mr Williams Plas-y-bryn; Mr Huw Jones, Ty'n-coed.

Yr oedd 6 aelod o'r Pwyllgor yn absennol.
Agor y Neuadd, Ebrill 1957: Plant Ysgol Clynnog

Agor y Neuadd

Y rhes gefn: o'r chwith: William Owen Roberts (Brynawel), a John Elwyn Jones, (Llwyn-y-Ne). Yr ail res o'r cefn: Gareth Jones, (Gerallt); ?, ?, ?, ?. Y drydedd res o'r cefn: ?, ?, ?, Dafydd John Owen,(Gurn Goch); Melfyn?,a'i frawd Dafydd?, Glyn Jones,(Llwyn-y-Ne); Sylvia Griffith, (Tai Beuno); Richard Roberts, (Brynawel); Siân Hughes, (Cefn); Brenda Baum, (Llwyn-y-Ne); Catherine Whitmore, (Ty Capel); Alice Roberts, (Brynawel). Y bedwaredd res: Ian Damerell, (Swyddfa'r Post); Ifan Wyn Jones, (Llwyn-y-Ne); ?, ?, Ann Hughes (Tyddyn Hen); ?, ?, ?, ?, ?, Mair Williams,(Llwyn-y-Ne); Sian Mererid Williams (Plas-y-bryn), a Joan Baum (Glanbeuno). Y bumed res: ?, ?, ?, ?, Elwyn Jones, (Llwyn-y-Ne); ?, ?, ?, Margaret Evans (Llwyn-y-Ne); Menna Pritchard (Ty Capel, Gurn Goch); ?. Y rhes flaen: ?, Margaret Olsen (Tai Beuno); Ann Jones (Llifon Villa); ?, Lynda Whitten (Llwyn-y-Ne); ?, Carys Baum (Llwyn-y-Ne); ?, ?, Richard John Jones (Llwyn-y-Ne); ?, ?.