Nantlle (trefgordd)

Oddi ar Cof y Cwmwd
Jump to navigation Jump to search

Roedd Nantlle yn enw ar un o drefgorddau plwyf Llanllyfni. Gan mai Eithinog oedd y drefgordd arall yn y plwyf,[1] mae'n bur sicr mai ardaloedd Mynydd Llanllyfni a Dyffryn Nantlle (i'r dwyrain o eglwys y plwyf) yn fras oedd y tiroedd o fewn ffiniau trefgordd Nantlle. Mae'n bosibl mai "Llanllyfni" oedd enw'r drefgordd yn y Canol Oesodd, gan nad oes sôn am drefgordd Nantlle yn nogfen Record of Caernarvon[2] ond rhestrir manylion am drefgorddau Llanllyfni ac Eithinog, er nad oes sicrwydd o hyn ar gael.


Cyfeiriadau

  1. Melville Richards, "Welsh Administrative and Territorial Units", (Caerdydd, 1969), tt.134, 163
  2. Registrum Vulgariter Nuncupatum"The Record of Caernarvon" ê Codice Ms. Harleiano 696. (Llundain, 1838)