Minafon

Oddi ar Cof y Cwmwd
Jump to navigation Jump to search

Cyfres ddrama deledu a ffilmiwyd ym mhentref Trefor oedd Minafon.

Seiliwyd Minafon ar lyfr gan Eigra Lewis Roberts a oedd yn ymdrin â helbulon gwahanol deuluoedd yn byw mewn un stryd, sef Minafon. Roedd gan bob teulu ei broblemau arbennig ei hun neu rhyw sgerbydau yn y cwpwrdd yr hoffai eu cadw o'r golwg. Addaswyd y gyfrol yn gyfres deledu a sgriptiwyd gan yr un awdures. Yn y ddrama deledu lleolwyd Minafon yn Lime Street yn Nhrefor, sy'n stryd hir ar dro gyda'i gerddi yn mynd i lawr i lan Afon Tâl. Fe'i galwyd yn Lime Street oherwydd arferai odyn galch fod gerllaw ar un adeg - yr hen enw ar safle'r stryd oedd Y Berllan. Ffilmiwyd tair cyfres o "Minafon" i gyd yn y pentref yn y 1980au a daeth y stryd yn bur enwog drwy Gymru gyda rhai'n teithio bellter ffordd i'w gweld. Daeth y ffilmio hefyd â chryn fwrlwm i'r pentref am fisoedd lawer ac roedd llawer iawn o actorion amlycaf Cymru ar y pryd yn ymddangos yn y cyfresi - yn eu plith John Ogwen, Gwyn Parry, Beryl Williams, Dyfan Roberts, Ellen Rogers Jones, Grey Evans ac Elliw Haf.