Melin y Plant (Glynllifon)

Oddi ar Cof y Cwmwd
Jump to navigation Jump to search

Nid oedd Melin y Plant yn felin iawn, ond fe'i hadeiladwyd i gynyddu swyn ac awyrgylch 'rhamantaidd' y Cwm Coed yng ngerddi Parc Glynllifon. Ffoledd neu ffugadeilad oedd hi felly, lle gallai plant y teulu chwarae. Mae'r coed oddi amgylch yn cael ei alw'n Gwern y Felin, ond mae'n fwy tebygol fod y felin y cyfeiria ati yn yr enw oedd Pandy Glynllifon ychydig bellach i fyny'r Cwm Coed.