Lottie Ogwen Jones

Oddi ar Cof y Cwmwd
Jump to navigation Jump to search

Cantores enedigol o Drefor a enillodd y Rhuban Glas yn yr Eisteddfod Genedlaethol oedd Lottie Ogwen Jones (Thomas yn ddiweddarach) (1925-2020). Merch ydoedd i William John Hughes a Jane Hughes (Llinos Yr Eifl). Fe'i magwyd ar aelwyd gerddorol gyda'i mam, a ganai dan yr enw Llinos yr Eifl, yn gantores amlwg mewn cyngherddau ac eisteddfodau yn hanner cyntaf yr ugeinfed ganrif. Gweithiai Lottie fel nyrs yn ystod ei gyrfa. Brawd Lottie Ogwen oedd George Baum a fu'n adnabyddus fel canwr gwerin ar lwyfannau lleol a chenedlaethol. Yn dilyn marwolaeth ei gŵr cyntaf ail-briododd gan gymryd y cyfenw Thomas ac ymgartrefodd yn Y Ffôr yn ystod ei blynyddoedd olaf. Bu farw yn 2020.[1]

Cyfeiriadau[golygu]

  1. Gwybodaeth bersonol; Daily Post, 16.6.2020