John Roberts

Oddi ar Cof y Cwmwd
Jump to navigation Jump to search

Mae sawl unigolyn o'r enw John Roberts wedi eu cofnodi mewn erthyglau yng Nghof y Cwmwd:

* John Roberts, Lleiniau Hirion, Trefor, bardd gwlad
* John Roberts, Ysgol Llanaelhaearn, ysgolfeistr a bardd
* Siôn Robert Lewis (John Roberts) almanaciwr
* John Roberts, trefnydd yr Eisteddfod Genedlaethol
* John Roberts, Hafod-y-Wern, Clynnog, uchelwr a masnachwr tramor (m. tua 1700)
* Parchedig John Roberts M.A., Archddiacon Meirionnydd, g.1729, o Hafod-y-Wern
* John Roberts, Llangwm, pregethwr o'r Ffridd, Nantlle