John Evans

Oddi ar Cof y Cwmwd
Jump to navigation Jump to search

Mae sawl John Evans ymysg y rhai y ceir cofnod amdanynt yn Cof y Cwmwd. Cliciwch ar yr un sydd o ddiddordeb i chi:

* John Evans D.D., Esgob Bangor ar ddechrau'r 18fed ganrif a rheithor Llanaelhaearn
* John Evans, Clochydd Llanfaglan
* John Evans, Chwarel Cilgwyn, twrnai a chyfalafwr ar ddechrau'r 18fed ganrif