Jerry Hunter

Oddi ar Cof y Cwmwd
Jump to navigation Jump to search

Academydd a llenor Americanaidd yw'r Dr Jerry Hunter (ganwyd 1965).

Bywgraffiad[golygu]

Mae'r Dr Jerry Hunter yn dod yn wreiddiol o Cincinnati, Ohio. Pan oedd yn astudio Saesneg ym Mhrifysgol Cincinnati cyflwynwyd llenyddiaeth Gymraeg iddo. Daeth i Gymru ac i Lanbedr Pont Steffan i ddysgu Cymraeg ar gwrs dwys, ac wedyn i Brifysgol Aberystwyth i ddilyn MPhil yn y Gymraeg.

Aeth yn ôl i Cincinnati a bu'n athro yno, yn gweithio ar fferm ei dad ac yn weithiwr cyflogedig i Greenpeace. Cafodd ddoethuriaeth o Brifysgol Harvard ar ôl astudio Ieithoedd a Llenyddiaethau Celtaidd. Wedyn bu'n ddarlithydd yn Harvard am ychydig cyn dod yn ôl i Gymru.

Mae wedi dal swyddi academaidd ym Mhrifysgolion Caerdydd a Bangor. Mae'n Athro y Gymraeg a Dirprwy Is-Ganghellor Prifysgol Bangor erbyn hyn. Ac yntau wedi uniaethu gydag achosion sydd o bryder i'r gymuned Gymraeg, fo oedd un o'r rhai a sefydlodd grŵp Cymuned, ac fe deithiodd i Genefa yn 2003 i gyflwyno mater diffyg tai a dirywiad y Gymraeg o flaen Gweithgor y Cenhedloedd Unedig ar Leiafrifoedd.[1]

Enwyd ei lyfr Soffestri’r Saeson (2000) ar restr fer Llyfr y Flwyddyn yn 2001. Enillodd ei lyfr Llwch Cenhedloedd y wobr yn 2004. Enillodd y nofel Gwenddydd y Fedal Ryddiaith yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru Blaenau Gwent a Blaenau'r Cymoedd 2010.[2]

Ar ôl cwrdd â'i wraig, yr actores a'r Cynghorydd Sir Judith Humphreys, fe ymgartrefodd ym mhentref Pen-y-groes.[3]

Llyfryddiaeth[golygu]

Cymraeg[golygu]

 • Soffestri’r Saeson (Gwasg Prifysgol Cymru, 2000)
 • Llwch Cenhedloedd (Gwasg Carreg Gwalch, 2003)
 • I Ddeffro Ysbryd y Wlad: Robert Everett a’r Ymgyrch yn erbyn Caethwasanaeth Americanaidd (Gwasg Carreg Gwalch, 2007)
 • Ceffylau'r Cymylau (Gwasg Gomer, 2010)
 • Gwenddydd (Gwasg Gwynedd, 2010)
 • Llwybrau Cenhedloedd (Gwasg Prifysgol Cymru, 2012)
 • Gwreiddyn Chwerw (Gwasg Gwynedd, 2012)
 • Ebargofiant (Y Lolfa, 2014)
 • Y Fro Dywyll (Y Lolfa, 2014)
 • Ynys Fadog (Y Lolfa, 2018)

Saesneg[golygu]

 • Welsh Writing from the American Civil War (Gwasg Prifysgol Cymru, 2007)
 • Dark Territory (Y Lolfa, 2018)

Cyfeiriadau[golygu]

 1. The Free Library, [1], cyrchwyd 16.11.2021
 2. Tudalen Jerry Hunter ar Wicipedia, cyrchwyd 16.11.2021
 3. Gwybodaeth leol