Gorsaf reilffordd Salem

Oddi ar Cof y Cwmwd
Jump to navigation Jump to search

Mewn gwirionedd arosfan heb gyfleusterau oedd gorsaf Salem ar lan orllewinol Afon Gwyrfai, ac felly ym mhlwyf Llanwnda hyd 1888. Safai gyferbyn â chapel Salem a chasgliad o dai yr ochr arall i afon Gwyrfai, rhwng gorsaf Betws Garmon ac arosfan Plas-y-Nant, rhyw 6 milltir o orsaf Dinas.

Codwyd yr orsaf (sef platfform a chysgodfan amrwd) gan gwmni Rheilffordd Ucheldir Cymru a hynny mor hwyr â 21 Gorffennaf 1922. Nid oedd unrhyw gyfleusterau nwyddau, a rhaid oedd i ddarpar deithwyr gyrraedd yr arosfan dros bont ar draws Afon Gwyrfai. Daeth gwasanaethau i deithwyr i ben ym 1937.

Ffynonellau

J.I.C. Boyd, Narrow Gauge Railways in South Caernarvonshire, Cyf. 1, (Oakwood Press) 1988, t.194, 197