Glynne

Oddi ar Cof y Cwmwd
(Ailgyfeiriad oddi wrth Glyn)
Jump to navigation Jump to search

Mae Glynne yn un ffordd a sillafwyd cyfenw sydd yn lled gyffredin mewn sawl ardal yng Nghymru ac yng Nghernyw hyd yn oed. Nid yw pob Glyn, Glynn neu Glynne felly'n perthyn i'w gilydd. Y mae rhai teuluoedd nad ydynt bellach ag unrhyw gysylltiad ymarferol ag Uwchgwyrfai wreiddiau yn nhir Glynllifon fodd bynnag: roedd Glynniaid a Gladstones Penarlág, er enghraifft, neu deulu Glyn, Ewell, Swydd Surrey, sydd wedi rhoi eu cyfenw i fanc, yn hanu o gyff teulu Glynllifon.

Yng nghyd-destun Uwchgwyrfai, mai cyfenw sydd wedi ei fabwysiadu gan deulu Glynllifon, sef disgynyddion Robert ap Meredydd ap Hwlcyn Llwyd, ydyw. Bu sawl gangen o'r teulu, gan gynnwys rhai a fu'n ymrafael â'i gilydd. Amrywiol iawn yw'r sillafiad a ddefnyddid, o genhedlaeth i genhedlaeth ac yn aml hyd yn oed gan yr un unigolion.

Yng nghyd-destun Cof y Cwmwd, rhaid oedd dewis un sillafiad er mwyn cysondeb ac i hwyluso chwilio a mynegeio, ac felly penderfynwyd defnyddio GLYNN fel arfer. Ceisir creu croesgyfeiriadau lle bo'n briodol o un sillafiad i'r lleill.