Ffynnon Beuno

Oddi ar Cof y Cwmwd
Jump to navigation Jump to search

Mae dwy Ffynnon Beuno o fewn ffiniau Uwchgwyrfai:

Y ffynnon yng Nghlynnog Fawr yw'r un fwyaf hysbys i bawb, gan ei bod ar ochr lôn yn y pentref. Mae ffynnon Llanwnda yn ddi-nod erbyn hyn ac ymhell o unrhyw fan boblog. Am fwy o fanylion, clicier ar enw'r ffynnon y mae gennych ddiddordeb ynddi.