Ffingar

Oddi ar Cof y Cwmwd
Jump to navigation Jump to search

Ffingar oedd (ac sydd) yr enw ar le penodol ym mhlwyf Llanwnda, sef y gyffordd rhwng Rhyd y Dimpan (Glan Rhyd) a Phant Gadlys. Yn y fan hon ymwahanai'r ffyrdd tyrpeg a redai i Ddyffryn Nantlle a Phorthmadog ac i Lŷn. Cyfeiria'r enw at y "finger post" a safai wrth y gyffordd i ddangos i deithwyr ar eu ffordd o Gaernarfon y lôn i Borthmadog ar y naill law ac i Bwllheli ar y llall. Yn y fan hon roedd yr A499 yn ymuno â'r A487, nes i ffordd osgoi Pen-y-groes a'r Groeslon gael ei hagor tua 2003.

Wrth y gyffordd fe godwyd cyfnewidfa deleffon newydd ar gyfer Llanwnda yn y 1970au cynnar.

Cylchfan fechan sydd ar y gyffordd heddiw.