Ffeiriau Uwchgwyrfai

Oddi ar Cof y Cwmwd
Jump to navigation Jump to search

Cynhaliwyd ffeiriau mewn llawer o'r pentrefi yn y sir, nid yn gymaint fel cyfrwng diddanu fel sydd heddiw, ond fel cyfle i'r trigolion lleol brynu nwyddau nad oedd fel arfer ar ar gael ond yn y trefi; prynu a gwerthu anifeiliaid; ac (ar ddwedd y tymor amaethu, tua ail wythnos Tachwedd) fel cyfle i logi gweision a morynion ffermydd (neu i chwilio am waith). Byddai cytundeb am flwyddyn rhwng mesitr a gwas fel arfer, a dyma oedd y cyfle i'r naill neu'r llall benderfynu edrych am was newydd neu le gwell.

Tua diwedd y 19g cynhaliwyd y ffeiriau canlynol yn Uwchgwyrfai (neu ger ei ffiniau):[1]

Betws Garmon Medi 17

Clynnog Fawr Mai 12, Tachwedd 10 (ffair gyflogi)

Llanllyfni Ebrill 11, Gorffennaf 6, Awst 11, Medi 19, Hydref 20

Pen-y-groes Mai 21, Mehefin 27, Awst 11, Medi 22, Tachwedd 8 (ffair gyflogi)

Y Bontnewydd Mai 9, Tachwedd 7 (ffair gyflogi)

Y Ffôr Chwefror 20, Ebrill 12, Medi 10, Hydref 21, y dydd Iau cyn dydd Gwener cyntaf mis Rhagfyr - y rhain i gyd yn ffeiriau ceffylau, gwartheg a defaid.

Os oes y dyddiadau hyn yn digwydd syrthio ar ddydd Sul, cynhelid y ffair ar y diwrnod cyn neu wedi'r Saboth. Erbyn hyn, yr unig ffair draddodiadol a gynhelir o fewn ffiniau'r cwmwd yw Ffair Llanllyfni a gynhelir ar yr hen ddyddiad, Gorffennaf 6.

Cyfeiriadau[golygu]

  1. Gwefan y Rhiw [1], adalwyd 5 Mai 2018