Ffair Llanllyfni

Oddi ar Cof y Cwmwd
Jump to navigation Jump to search

Ffair yn Llanllyfni yw Ffair Llanllyfni sydd wedi ei chynnal ers blynyddoedd ar 6 Gorffennaf.

Dyna yw dydd gŵyl Rhedyw Sant, y mae Eglwys Llanllyfni wedi ei chysegru iddo. Credir iddi ei sefydlu gan Daniel Puw a Daniel Parry, yn ôl hen draddodiad. Gelwid hi'n 'Wyl y Mabsant', neu 'Ffair y Mabsant' ar un adeg hefyd.

Cysgod o ffeiriau'r gorffennol yw'r ffair erbyn hyn ond fe'i chynhelir o hyd. Hyd at ddiwedd y 19g, cynhaliwyd nifer o ffeiriau yn Uwchgwyrfai a'r cyffiniau.

Ffynonellau