Elernion

Oddi ar Cof y Cwmwd
Jump to navigation Jump to search

Tŷ sy’n dyddio o’r unfed ganrif ar bymtheg yw Elernion, yn ardal Trefor.

Credir i’r adeilad a welir heddiw fod yn estyniad o hen adeilad oedd yno ynghynt, a chafodd ei adeiladu gan Humphrey Evans tua 1590. Dros amser, daeth y lle i ddwylo’r Glyniaid o Lynllifon trwy briodas merch Richard Evans gyda William Glynne yn yr ail ganrif ar bymtheg. Roedd y tŷ hefyd yn rhan o ystâd y Glyniaid o Blas Newydd, ac yna yn perthyn i’r Wyniaid o’r Wern, Penmorfa.

Mae’r adeilad hynafol hwn yn dyddio'n ôl cyn belled â’r unfed ganrif ar bymtheg o leiaf.

Roedd Elernion hefyd yn enw ar un o drefgorddi (neu raniadau) plwyf Llanaelhaearn. Bu'n arfer tan yn weddol ddiweddar ymysg rhai i gyfeirio at ardal Trefor fel 'Elernion'.Ond enw arall am yr ardal, fwy cyffredin, yw 'Hendra'.

Ffynonellau[golygu]

Cofnod o’r lle hwn ar wefan ‘British Listed Buildings’.

Cofnod o’r lle hwn ar wefan y Comisiwn Brenhinol.