Eglwys Sant Aelhaearn, Llanaelhaearn

Oddi ar Cof y Cwmwd
Jump to navigation Jump to search

Eglwys hynafol yw Eglwys Aelhaearn, ym mhentref Llanaelhaearn.

Sefydlwyd gan Aelhaearn Sant, disgybl Beuno Sant a sefydlodd Eglwys Clynnog. Credir iddi ei hadeiladu o gwmpas y deuddegfed ganrif, neu’r drydedd ganrif ar ddeg. Mae’r Esgyll yn dyddio rhwng yr unfed ganrif ar bymtheg neu ddechrau’r ail ganrif ar bymtheg.

Yn 1865 darganfuwyd carreg Aliortus mewn cae ger yr Eglwys, a chredir iddi ddyddio i’r seithfed ganrif.

Ffynonellau[golygu]

Cofnod o’r lle hwn ar wefan Llanaelhaearn

Cofnod o’r lle hwn ar wefan y Comisiwn Brenhinol