Dosbarth Clynnog

Oddi ar Cof y Cwmwd
Jump to navigation Jump to search

Roedd Dosbarth Clynnog yn is-raniad o diriogaeth Henaduriaeth Arfon y Methodistiaid Calfinaidd. Cynhwysai holl gapeli Calfinaidd Uwchgwyrfai ar wahân i'r rhai ym mhlwyf Llanaelhaearn a thri chapel yn ucheldir plwyfi Clynnog Fawr a Llanllyfni, sef Capel Tai Duon, Capel Pant-glas a Chapel Bwlchderwin.[1]

Cyfeiriadau[golygu]

  1. W. Hobley, Hanes Methodistiaeth Arfon, Cyf.I, Dosbarth Clynnog (Caernarfon, 1910), passim