David Thomas Williams (Dafydd Tom)

Oddi ar Cof y Cwmwd
Jump to navigation Jump to search

Bardd a llenor a aned yn Nhrefor ar 17 Mawrth 1914 oedd David Thomas Williams (neu Dafydd Tom fel yr adwaenid ef yn lleol). Yn ddyn ifanc cyn y rhyfel bu'n aelod blaengar o'r dosbarthiadau W.E.A. a gynhelid yn Nhrefor gan Cynan, R. Williams Parry, John Gwilym Jones a Wallis Evans, athro Cymraeg Coleg Harlech. Dylanwad pwysig arall arno oedd y seiadau barddol a llenyddol a gai yng nghwmni beirdd eraill o'r pentref, fel William Roberts (Gwilym Ceiri) a Tom Bowen Jones. Ym 1947 aeth i weithio i Wasg y Brython yn Lerpwl, gan ymgartrefu yn Wallasey, gan symud yn ddiweddarach at y Liverpool Daily Post and Echo. Ar ôl ymddeol, ac yntau'n ŵr gweddw erbyn hynny, dychwelodd i fyw i Drefor lle bu hyd ei farw.

Ysgrifennodd nifer helaeth o delynegion, sonedau, englynion, ysgrifau a straeon byrion ac roedd yn gystadleuydd cyson mewn eisteddfodau. Yn Eisteddfod Genedlaethol Ystradgynlais ym 1954 bu'n gyd-fuddugol ar ysgrif "Tanio Cetyn". Hefyd ym 1954 enillodd gadair Eisteddfod Meirion am ei bryddest ar y testun "Y Bont" a phum mlynedd ynghynt, ym 1949, enillodd ei bryddest "Y Chwarel" gadair Eisteddfod Arfon iddo.

Dyma delyneg o'i waith ar y testun "Y Cynhaeaf" a detholiad byr o'i bryddest "Y Chwarel".

  "Y Cynhaeaf"
  Pan oedd yr ŷd yn bendrwm
  A'r haul yn euro'i liw,
  Aeth Wil y gwas â'i bladur
  I feysydd Troed y Rhiw.
  Roedd sisial sych y gyllell
  Yn fiwsig ar ei glust,
  A chyn bo hir roedd cnydau
  Y fferm dan chwip y ffust.
  Bu'r grawn ar lawr y felin
  Bu'r drol yn nôl y blawd,
  A daeth y blawd yn fara
  I fyrddau'r werin dlawd. 
  A phan af weithiau heibio
  I dwr o blantos mân
  Yn prancio ac yn chwerthin,
  A'u cnawd yn fwythus lân,
  Mi gofiaf am gae gwenith
  A'r haul yn euro'i liw,
  A Wil yn gweithio'r bladur
  Drwy'r ŷd yn Nhroed y Rhiw.


  "Y Chwarel"
  Ei grefft oedd crefft ei dadau,
  Celfyddyd gordd a chŷn,
  A'r gamp o droi yn fara
  Hen greigiau glaslwyd Llŷn,
  A lle bu'r grug yn gwario
  Ei wrid ddiwedydd haf,
  Heddiw mae wyneb creithiog
  Y graig yn llwyd a chlaf. 
  Bu'r gwynt drwy'r maith ganrifoedd
  A'i fawr ddihysbydd nerth
  Yn rhoddi pwys ei hergwd
  Ar war y creigiau serth;
  Bu'n hysio'r môr cynddeiriog
  I larpio'r graig yn ddwy,
  A'r mynydd o'i gadernid
  Yn chwerthin dros y plwy.
  Ond heddiw mae awelon
  Tyneraf yn eu tro
  Yn chwalu llwch ei esgyrn
  A'i fawr gadernid o.
  A phan fo storm ddidostur
  Yn sgrialu am y lan,
  Bydd llwch y tipiau'n gwmwl
  Uwchben y creigiau ban.
  Gwageni llawn yn gwegian
  Ar ffordd y bryn i'r traeth,
  Ac wrth y cei y llongau
  Yn corddi'r môr yn llaeth.
  A bydd y graig sy'n aros
  Ar ôl uwchben y lli
  Yn llai bob tro'r â "costar"
  Rhwng Môn a'i throedfainc hi. [1]


Cyfeiriadau[golygu]

 1. Gwilym Owen, Pentref Trefor a Chwarel yr Eifl, (Penrhyndeudraeth, 1972), tt.91-3.