David Jones (Dewi Arfon)

Oddi ar Cof y Cwmwd
Jump to navigation Jump to search

Ganwyd David Hugh Jones (1833-69), sy'n fwy adnabyddus bellach wrth ei enw barddol Dewi Arfon, yn y Tŷ Du, Llanberis. Brawd iddo oedd cyfansoddwr yr emyn-dôn Llef. Roedd ei dad yn chwarelwr.

Cafodd rywfaint o addysg nes iddo fod yn 11 oed pan aeth yntau i'r chwarel i weithio. Yn 20 oed bu'n wael iawn, ac ni chafodd iechyd cadarn wedi hynny. Penderfynodd fynd yn ddisgybl-athro gan ddilyn gyrfa fel athro. Bu'n athro yn Llanberis (yn ei hen ysgol), cyn derbyn hyfforddiant yng ngholeg hyfforddi athrawon y Borough yn Llundain. Dychwelodd i Gymru i swydd fel athro yn Llanrwst am 4 blynedd cyn penderfynu ymgeisio am y weinidogaeth, gan fynd at Eben Fardd yn ei ysgol yng Nghlynnog Fawr i dderbyn mwy o hyfforddiant. Dilynodd Eben Fardd fel athro yr ysgol, a chafodd ei ordeinio ym 1867. Bu farw ym 1869 fodd bynnag, cyn iddo fedru symud i dŷ a baratowyd iddo gan yr achos yng Nghlynnog.[1]

Darllen pellach

  • Gweithiau Dewi sef, cynhyrchion barddonol a rhyddieithol y diweddar Barch. David Jones (Dewi Arfon) (Caernarfon 1873), gol. Gutyn Arfon
  • Anthropos, Camrau Llwyddiant: trem ar fywyd Dewi Arfon

Cyfeiriadau

  1. W. Hobley, Hanes Methodistiaeth Arfon, Cyf.I, Dosbarth Clynnog (Caernarfon, 1910), t.93