Cwm Coed

Oddi ar Cof y Cwmwd
Jump to navigation Jump to search

Mae'r Cwm Coed yn un o brif nodweddion gerddi Parc Glynllifon. Cwm syth tua 300 llath o hyd ydyw, ac Afon Llifon yn rhedeg trwyddo. Mae'n cychwyn wrth ochr ddwyreiniol Plas Glynllifon, ac fe'i tirluniwyd i fod yn rhodfa bleserus i'r sawl oedd yn byw neu'n aros yn y Plas. Yr oedd ffynhonnau (fountains) addurniadol y ddau ben i'r Cwm Coed, ac ar hyd ochrau'r Cwm fel blannwyd llawer o goed addurniadol ac egsotig, a sawl rhywogaeth o fambŵ, yn cynnwys bambŵ du sydd ond yn blodeuo unwaith mewn can mlynedd; fe flodeuodd tua 2001. Plannwyd llawer o goed caled yn wreiddiol ar lethrau'r cwm, coed ffawydd yn bennaf, a rhodfa o goed pisgwydd ar lawr y cwm. Ar un ochr i'r cwm, cynlluniwyd man chwarae i blant Spencer Bulkeley Wynn, 3ydd Arglwydd Newborough yn y 1840au, sef Melin y Plant. Yr ochr arall i'r cwm, tyllwyd ogof addurniadol gyda tho gwydr, neu "grotto", a hefyd twnel arall a arweiniai at dŷ iâ, sef rhywle dan ddaear lle gellid cadw iâ a ffurfiai ar yr afon yn y gaeaf trwy'r flwyddyn at ddibenion cegin y plas. Mae'r twneli hyn yn dal i fodoli ond cyfyngir mynediad atynt oherwydd y perygl posibl.[1]

Cyfeiriadau

  1. Gwybodaeth bersonol