Clynnog Uchaf

Oddi ar Cof y Cwmwd
Jump to navigation Jump to search

Ar fapiau cynnar yr Arolwg Ordnans, gelwir yr ardal o gwmpas Pant-glas a Bwlch Derwin yn Glynnog Uchaf, (neu, yn unol ag arferion Seisnig mapwyr y cyfnod, Upper Clynnog). Rhan o blwyf Clynnog-fawr ydyw.