Clynnog (gwahaniaethu)

Oddi ar Cof y Cwmwd
Jump to navigation Jump to search

Clynnog neu Clynnog Fawr yw enw ar blwyf a phentref yn Uwchgwyrfai. Yn y Canol Oesoedd, Clynnog oedd new ar drefgordd (neu israniad gwladol debyg i'n cymunedau heddiw). Mae erthyglau ar y drefgordd a'r plwyf a'r pentref ar wahân yng nghof y cwmwd. Gweler

* Clynnog (trefgordd) am fanylion y drefgordd, neu 
* Clynnog Fawr am y plwyf a'r pentref.