Castell Caeronwy

Oddi ar Cof y Cwmwd
Jump to navigation Jump to search

Mae Castell Caeronwy yn enw ar olion archeolegol sydd, yn ôl pob tebyg, yn amddiffynfa fach o'r Oes Haearn ar y rhostir i'r de o Llyn Ffynhonnau ym mhen uchaf plwyf Llandwrog.

Mae Castell Caeronwy hefyd yn fferm fechan ar lethrau Mynydd Mawr. Fe'i crëwyd allan o'r tir comin ger olion Castell Caeronwy gan John Jones (Sion Caeronwy) tua dechrau'r 19g., wedi i hwnnw weld fod y rhent ar ei fferm, sef Caeronwy, yn cynyddu.[1]

Ffermwr mwy diweddar Castell Caeronwy oedd C.P. Jones, a oedd yn berchen ar fws tua chanol yr 20g. ac a alwodd ei gwmni'n "Moduron Castell" ar ôl ei fferm.[2].

Cyfeiriadau

  1. W.R. Ambrose, Nant Nantlle (Pen-y-groes, 1872), tt.61-2
  2. K.A. Jaggers, Buses around Bangor [http://www.jaggers-heritage.com/resources/Bangor%20Area%20Buses%20KAJ.pdf