Capel Tan'rallt (MC)

Oddi ar Cof y Cwmwd
Jump to navigation Jump to search
Capel Tan'rallt yn 2018. Mae bellach wedi ei droi yn ganolfan weithgareddau awyr agored

Capel Methodistaidd ym mhentref Tanrallt oedd Capel Tan'rallt (MC)[1].

Cefndir[golygu]

Tua 1850, codwyd barics ar gyfer gweithwyr chwareli Tanrallt a'r ardal yn y pentref a chedwir man addoli ar gyfer Methodistiaid yr ardal yma. Roedd Turell, goruchwyliwr chwarel Tan'rallt wedi cytuno i'r addolwyr gadw ysgol yno am flynyddoedd, gyda chôst o ddau swllt y flwyddyn. Yn ôl William Hobley, roedd bobl y pentref wedi cael trafferth wrth geisio cael prydles ar y tiroedd gerllaw ar gyfer adeiladu capel[2].

Erbyn 1882, cafodd y bobl eu dymuniad oddi wrth H. J. Ellis Nanney, pan gytunodd i osod prydles ar lain o dir yno am 80 mlynedd a pum swllt y flwyddyn.

Codi'r Capel[golygu]

Adeiladwyd y Capel a'r Tŷ yn 1882, gyda chôst o £930. Cynllunydd y Capel oedd John Thomas, Rhostryfan a chyflawnwyd y gwaith adeiladu gan Robert Jones, Bontnewydd.

Agorwyd y Capel ar 28ain Awst, 1882, ac roedd £260 o'r ddyled wedi ei dalu erbyn yr agoriad.

Mae Capel Tanrallt heddiw yn ganolfan weithgareddau awyr agored.

Cyfeiriadau[golygu]


Eginyn.png Mae'r erthygl hon yn eginyn. Gallwch helpu prosiect Cof y Cwmwd drwy ychwanegu ati . Mae manylion am sut i wneud hyn yma

  1. Cofnod o'r Capel ar wefan Genuki.org
  2. Hobley, W. Hanes Methodistiaeth Arfon, Dosbarth Clynnog (Cyfarfod Misol Arfon, 1921) tt. 337-340