Capel Ramoth (B), Y Groeslon

Oddi ar Cof y Cwmwd
Jump to navigation Jump to search

Eginyn.png Mae'r erthygl hon yn eginyn. Gallwch helpu prosiect Cof y Cwmwd drwy ychwanegu ati . Mae manylion am sut i wneud hyn yma


Capel y Bedyddwyr ym mhentref Y Groeslon yw Capel Ramoth, Y Groeslon (B). Cychwynnodd yr achos mewn tŷ pur ddi-dylw hyd nes codi'r capel ei hun.

Un o'r ffyddloniaid - a diaconiaid - cynharaf, ac un o sylfaenwyr yr achos yn fuan wedi 1870, oedd Moses Jones (1834-1906), Chatham Bach (rhwng Llandwrog a Saron). Roedd wedi symud i'r Groeslon ym 1870, ond cyn hynny, mynychai Gapel y Bedyddwyr ym Mhontlyfni, gan gerdded yno'n gyson o Chatham yr ochr arall i Landwrog. Cafodd ei fedyddio ym 1854 yn Afon Llyfnwy gan weinidog yr achos, y Parch. R. Jones, Llanllyfni. Cyn hynny roedd wedi mynychu Capel Saron (B), Llanaelhaearn pan oedd yn gweithio yn yr ardal honno.

Un o bileri cynnar eraill yr achos oedd John Roberts (1831 - 1906), Rhandir, Y Groeslon, a fu'n ddiacon o 1883 hyd ddiwedd ei oes. Gwr o'r Garreg, Llanfrothen ydoedd yn wreiddiol, ac wedi derbyn troedigaeth pan oedd tua 25 oed ac wedi mynychu'r enwog Gapel Ramoth, Llanfrothen nes symud i'r Groeslon, Dichon mai iddo fo mai'r diolch am enwi capel Y Groeslon yn Ramoth.[1]

Adeiladwyd y Capel o gwmpas 1872[2], a lleolir hi ar Rhes Gladstone, yng nghanol y pentref[3]. Bellach mae yn y broses o gael ei droi'n dŷ annedd, ac mae achos y Bedyddwyr yn y Groeslon wedi cau.

Cyfeiriadau[golygu]